Zaproszenie do składania ofert – Budowa instalacji fotowoltaicznej w Ośrodku Zarybieniowym w Damnicy