Okręgowa Komisja Odznaczeń

 

 

 

Okręgowa Komisja Odznaczeń i Wyróżnień

 

Przewodniczącym i koordynatorem pracy Okręgowej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień jest Wiceprezes ds. Organizacyjnych ZO. Do jego obowiązków należy opracowanie planu pracy i posiedzeń Komisji.

Do podstawowych zadań Komisji należy:

 • zbieranie propozycji i wniosków z kół PZW okręgu, na wyróżnienie działaczy i wędkarzy, którzy w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju i popularyzacji idei wędkarstwa w okręgu,
 • przedstawianie propozycji wyróżnień pod obrady ZO PZW w Słupsku.
 • weryfikacja wniosków i propozycji zgodnie z Regulaminem Odznaczeń ZG i Okręgu,
 • przygotowanie propozycji dla ZO o wnioskowanie do Głównej Komisji Odznaczeń ZG PZW o nadanie odznaczeń PZW,
 • opracowywanie komunikatów o wyróżnieniach oraz materiałów sprawozdawczych na OZD PZW w Słupsku.

 

Skład:

 

 1. Duszkiewicz Andrzej – Przewodniczący
 2. Przewodniczący Rady Rejonu Człuchów – Dziemiańczyk Karol
 3. Przewodniczący Rady Rejonu Lębork – Cherek Eugeniusz
 4. Przewodniczący Rady Rejonu Powiat Słupsk – Walkowiak Jan
 5. Przewodniczący Rady Rejonu Miasto Słupsk – Szyca Zbigniew
 6. Przewodniczący OKR – Zabłocki Marian
 7. Przewodniczący OSK – Lubieński Jerzy
 8. Rzecznik dyscyplinarny ZO – Szczepański Marek