Okręgowa Komisja Odznaczeń i Wyróżnień

 

Przewodniczącym i koordynatorem pracy Okręgowej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień jest Wiceprezes ds. Organizacyjnych ZO. Do jego obowiązków należy opracowanie planu pracy i posiedzeń Komisji.

Do podstawowych zadań Komisji należy:

 • zbieranie propozycji i wniosków z kół PZW okręgu, na wyróżnienie działaczy i wędkarzy, którzy w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju i popularyzacji idei wędkarstwa w okręgu,
 • przedstawianie propozycji wyróżnień pod obrady ZO PZW w Słupsku.
 • weryfikacja wniosków i propozycji zgodnie z Regulaminem Odznaczeń ZG i Okręgu,
 • przygotowanie propozycji dla ZO o wnioskowanie do Głównej Komisji Odznaczeń ZG PZW o nadanie odznaczeń PZW,
 • opracowywanie komunikatów o wyróżnieniach oraz materiałów sprawozdawczych na OZD PZW w Słupsku.

 

Skład:

 1. Rejon pow. Słupsk – Marek Szczepański – Przewodniczący Komisji
 2. Rejon Bytów – Piotr Kluk
 3. Rejon Człuchów – Karol Dziemiańczyk
 4. Rejon Lębork – Bronisław Szablewski
 5. Rejon m. Słupsk – Leszek Sosnowski
 6. Przewodniczący OKR – Marian Zabłocki
 7. Przewodniczący OSK – Jerzy Lubieński