Zaproszenie do składania ofert na zestaw łodziowy nr 1