Zaproszenie do składania ofert na dostawę basenów do przewozu żywych ryb z osprzętem