WODY RZEK ZALICZANYCH DO KRAINY PSTRĄGA I LIPIENIA

 

Dodatkowe zasady wędkowania obowiązujące na wodach krainy pstrąga i lipienia :

  1. W wodach KPiL Okręgu Słupskiego PZW, gdzie dopuszczone są przynęty sztuczne, można wędkować metodą spinningową i muchową, bez możliwości połowu na sztuczna przynętę z zastosowaniem spławika i obciążenia przynęty, oraz bez  możliwości połowu z zastosowaniem kuli wodnej. Nie dotyczy połowu na dopuszczoną przynętę roślinną i zwierzęcą ( naturalną) na wyznaczonych odcinkach rzek.
  2. Przy łowieniu ryb w wodach KPiL ( rzeka Słupia, Łupawa, Łeba , Wieprza, Czernica i Brda wraz z ich dopływami wolno posługiwać się tylko jedną wędką, za wyjątkiem odcinków rzek na których zezwala się dokonywania połowu na wszystkie przynęty i na używanie dwóch wędek w metodzie spławikowo-gruntowej.
  3. Na odcinkach rzek gdzie jest dopuszczona metoda spławikowa(przynęty roślinne i zwierzęce) z łowiska zakazuje się zabijania i zabierania ryb łososiowatych i lipienia (za wyjątkiem pstrąga tęczowego i źródlanego) złowionych na przynęty zwierzęce.
  4. Połowy ryb wędką są prowadzone bez stosowania metod kaleczących zewnętrzne powłoki ciała ryb.
  5. Odcinek rzeki „No kill” oznacza zakaz zabijania i zabierania złowionych ryb z tego odcinka rzeki – zakaz nie dotyczy pstrąga tęczowego, źródlanego, okonia oraz szczupaka (z zachowaniem okresu i wymiaru ochronnego). Na odcinkach „No kill” można używać tylko haczyków i kotwic bezzadziorowych.

 

S-1 –  rzeka Łupawa (Obrówka) nr 1 z dopływami od źródeł do ujścia do j. Obrowo Duże wraz z dopływami: dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.12.

S-2 – rzeka Łupawa nr 3 z dopływami od 50 m poniżej wypływu z j. Jasień do granicy ze Słowińskim Parkiem Narodowym, zakaz zabijania i zabierania lipienia na całej długości rzeki Łupawy:

– od 50 m poniżej wypływu z j. Jasień do mostu drogowego w m. Kozin na drodze Czarna Dąbrówka – Lębork -dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.12.,

– od mostu drogowego w m. Kozin do mostu drogowego w miejscowości Flisów (Podkomorki), odcinek „No kill”  – dozwolone metody spinningowa i muchowa ,Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.12

– od mostu drogowego w miejscowości Flisów (Podkomorki) do jazu elektrowni w m. Łebień – dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.12

-od jazu elektrowni wodnej w m. Łebień do młyna w Damnie – łowisko specjalne. Od jazu elektrowni w m. Łebień  do mostu drogowego przy ośrodku hodowlanym w Damnicy dozwolona tylko metoda muchowa. Od mostu drogowego przy ośrodku hodowlanym w Damnicy do młyna w Damnie dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.03. Na całym odcinku łowiska specjalnego obowiązuje zasada „No kill”.  Do połowu na łowisku uprawnia licencja wystawiana przez koło PZW „Trzy Rzeki”. Dopływ Charstnica uchodzący do Łupawy na tym odcinku – całoroczny zakaz wędkowania.

– od młyna w Damnie do elektrowni wodnej w Drzeżewie – dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od  01.09 do 31.12.

– od elektrowni wodnej w Drzeżewie do pozostałości starego jazu w Zgojewie – odcinek „No kill”, dozwolona metoda muchowa i spinningowa pod warunkiem używania haków bezzadziorowych. Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.12

– od pozostałości starego jazu w Zgojewie do elektrowni wodnej w Żelkowie – dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz wędkowania od 01.10 do 31.12.

– od elektrowni wodnej w Żelkowie do granicy Słowińskiego Parku Narodowego – dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz wędkowania od 01.10 do 31.12

S-3 – rzeka Łupawa nr 4 od wypływu z terenu leśnego Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie do mostu na drodze z m. Gardna Wielka w kierunku północnym, wody kanału „Kanał Łupawa – Łebsko” oraz wody dopływów do tych wód poza granicami Słowińskiego Parku Narodowego, zakaz zabijania i zabierania lipienia na całej długości rzeki Łupawy:

– od granicy Słowińskiego Parku Narodowego do elektrowni wodnej w Smołdzinie – dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz wędkowania od 01.10 do 31.12.

– od elektrowni wodnej w Smołdzinie do jazu w Człuchach – dozwolone metody spinningowa i muchowa. W okresie od 01.04. do 30.09. dozwolone wszystkie przynęty i metody. W okresie od 01.10. do 31.12. zakaz wędkowania.

– od jazu w Człuchach do granic Słowińskiego Parku Narodowego (most betonowy na trasie Gardna Wielka – Suche Łąki) – dozwolone wszystkie przynęty i metody. W okresie od 01.10. do 31.12. zakaz spinningowania.

– kanał Łupawa – Łebsko od połączenia z rzeką Łupawa powyżej elektrowni wodnej w Smołdzinie do granicy Słowińskiego Parku Narodowego – dozwolone wszystkie przynęty i metody.

S-4 – rzeka Bukowina nr 2 od młyna w Skrzeszewie do jej ujścia do rzeki Łupawy w m. Kozin wraz z dopływami z wyłączeniem dopływu z j. Oskowo: dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.12.

S-5 – rzeka Węgorza 1 z wodami jej dopływów, od źródeł do ujścia do rzeki Łeba: – dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.12.

S-6 – rzeka Łeba nr 3 od ujścia rzeki Węgorza do granicy ze Słowińskim Parkiem Narodowym, rzeka Sitnica od 50 m poniżej wypływu z j. Brody do jej ujścia do rzeki Łeba, kanał „Kanał Izbicki”, rzeka Stara Łeba poza granicami Słowińskiego Parku Narodowego oraz dopływy poza obszarem Słowińskiego Parku Narodowego, wymiar ochronny pstrąga potokowy do 35 cm:

– od ujścia rzeki Węgorza do jazów „sądowego” i „młyńskiego” w Lęborku – dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12. Od mostu drogowego na trasie Lębork – Mosty do wymienionych jazów – odcinek „No kill”.

– od jazu „sądowego”  do mostu przy. Al. Wolności oraz rzeka Okalica na odcinku od ul. Staszica w Lęborku do ujścia do rzeki Łeba wraz z kanałem ulgi łączącym Łebę z ciekiem Rybnicka Struga i odcinkiem Rybnickiej Strugi od kanału ulgi do jej ujścia do Okalicy – zakaz wędkowania.

– całkowity zakaz wędkowania na odcinku od wlotu przepławki powyżej jazu w Chocielewku do  wylotu z przepławki.

– rzeka Okalica na całej jej długości dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz wędkowania od 01.09  do  31.01.

– pozostałe dopływy rzeki Łeba – na całej długości dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz wędkowania od 01.09. do 31.01.

– od mostu przy Al. Wolności w Lęborku do ujścia cieku Białogardzka Struga w m. Gęś – dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.10. do 31.12.

– poniżej ujścia cieku Białogardzka Struga w m. Gęś do granicy wód Słowińskiego Parku Narodowego dozwolone metody: spinningowa i muchowa. W okresie od 01.03 do 30.09. dozwolone wszystkie przynęty i metody. Od 01.10. do 31.12. – zakaz spinningowania.

S-7 –  rzeka Pogorzelica  z wodami dopływów, od 50-ciu metrów poniżej wypływu z j. Kozy (Kozińskie) do jej ujścia do rzeki Łeba z wyłączeniem wód dopływu z j. Mikorowo:

– od wypływu z j. Kozy (Kozińskie) do ujścia do rzeki Łeba – dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12. Zakaz wędkowania od 01.10 do 31.12.

S-8 – rzeka Słupia nr 7 od zapory w Młynkach do połączenia starego koryta rzeki Słupia z rzeką Słupia poniżej stopnia Konradowo oraz stare koryto rzeki Słupia na tym odcinku z wyłączeniem: starorzecza o nazwie „Cicha Woda”, zbiornika (jeziora) Konradowo, jeziora Głębokiego:

– stare koryto rzeki Słupia od zapory w Młynkach do jego ujścia do rzeki Słupia – dozwolone wszystkie przynęty i metody.

– rzeka Słupia od elektrowni wodnej Soszyce do starego nasypu kolejowego w Soszycy – dozwolone wszystkie przynęty i metody. Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12

– rzeka Słupia od starego nasypu kolejowego w Soszycy do połączenia rzeki Słupia ze starym korytem rzeki Słupia (dopływ ze starorzecza „Cicha Woda”) – dozwolone metody: spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12

– stare koryto rzeki Słupia i rzeka Słupia od wypływu ze starorzecza „Cicha Woda” do mostu przy ujściu do j. Głębokiego – dozwolone wszystkie przynęty i metody. Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12. 

– stare koryto rzeki Słupia i rzeka Słupia od zapory wodnej w Grabówku do mostu drogowego w m. Gałąźnia Mała – dozwolone metody: spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12.

– od mostu drogowego w m. Gałąźnia Mała do ujścia do zbiornika Konradowo – dozwolone wszystkie przynęty i metody.

– stare koryto rzeki Słupia od zapory ziemnej (wału) zbiornika Konradowo do ujścia do rzeki Słupia poniżej elektrowni Konradowo – całkowity zakaz wędkowania.

– ciek Brodek – dozwolone metody: spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12

– rzeka Słupia od elektrowni w Konradowie do ujścia starego koryta rzeki Słupia do rzeki Słupia– dozwolone wszystkie przynęty i metody.

S-8A – rzeka Słupia nr 8 od połączenia starego koryta rzeki Słupia z rzeką Słupia poniżej stopnia Konradowo, do ujścia starego koryta rzeki Słupia poniżej wypływu z rozlewiska (jeziora) Mała Krzynia do rzeki Słupia wraz ze starym korytem oraz wody dopływów do tych wód, rozlewiskiem Mała Krzynia z wyłączeniem zbiornika (jeziora) Krzynia:

– rzeka Słupia od połączenia starego koryta rzeki Słupia z rzeką Słupia poniżej stopnia Konradowo do ujścia do zbiornika Krzynia wraz z rozlewiskami – dozwolone wszystkie przynęty i metody.

– stare koryto rzeki Słupia od zapory ziemnej (wału) zbiornika Krzynia oraz rzeka Słupia od elektrowni wodnej Krzynia do ujścia starego koryta rzeki Słupia do rzeki Słupia poniżej rozlewiska Mała Krzynia wraz z tym rozlewiskiem – dozwolone wszystkie przynęty i metody. Od 01.10 do 31.12 zakaz wędkowania metodą spinningową i muchową.

S-9 – rzeka Słupia nr 9 wraz z dopływami od połączenia starego koryta rz. Słupia z rz. Słupia poniżej wypływu z rozlewiska Mała Krzynia do granic wód morskich tj. północno wschodniej krawędzi mostu kolejowego w m. Ustka oraz rzeka Kamienna od 50 m poniżej wypływu z j.Rybiec do ujścia do rz. Słupia:

– od połączenia starego koryta rzeki Słupia z rzeką Słupia poniżej wypływu z rozlewiska Mała Krzynia do mostu czołgowego w Słupsku – dozwolone metody: spinningowa, muchowa i spławikowa z przynętą roślinną. Zakaz wędkowania od 01.10. do 31.12.obręb ochronny.

– od mostu czołgowego w Słupsku do mostu  kolejowego w Ustce  – dozwolone metody: spinningowa, muchowa i spławikowa z przynętą roślinną. Od 01.03. do 30.09. dozwolone wszystkie przynęty i metody. Zakaz wędkowania od 01.10. do 31.12.-obręb ochronny.

– dopływ Słupi – rz. Kwacza na całej długości metody spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09. Całkowity zakaz wędkowania od 01.10. do 31.12. – obręb ochronny.

– dopływ Słupi – rz. Gnilna na całej długości dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09. Całkowity zakaz wędkowania od 01.10. do 31.12. – obręb ochronny.

S-10 – rzeka Kamienna, Żelkowa Struga, Glaźna, ciek Kamieniec w Kobylnicy,  Ryczewski strumyk oraz ciek bez nazwy spod Bukówki – na całej ich długości zakaz wędkowania. Od 01.10. do 31.12 – obręb ochronny.

S-11 – rzeka Bytowa nr 3 – od 50 m poniżej wypływu z j. Mędrzechowskie do jej ujścia do rz. Słupia z dopływami z wyłączeniem cieku Struga Boruja i wód dopływów z j. Herta i Osiecko: na całej długości dozwolone metody: spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12.     

S-12 – rzeka Skotawa nr 2 od jazu w Nożynie do jej ujścia do rz. Słupia wraz z ciekiem Maleniec oraz ciekiem od 50 m poniżej wypływu z jeziora Uniechowskie do jego ujścia do rzeki Skotawa:

– od jazu w Nożynie do jazu w Skarszewie Dolnym wraz z ciekiem Maleniec – dozwolone metody spinningowa i muchowa. Na odcinku od mostu drogowego w m. Jamrzyno do m. Starniczki –  odcinek „No kill”. Od 01.09 zakaz spinningowania.  Od 01.10 do 31.12 całkowity zakaz wędkowania – obręb ochronny.

– od jazu w Skarszewie Dolnym do ujścia do rz. Słupia – dozwolone metody spinningowa i muchowa. Całkowity zakaz wędkowania od 01.10. do 31.12. – obręb ochronny.

– dopływy Skotawy: rz. Graniczna i Warblewska Struga – zakaz wędkowania na całej ich długości przez cały rok. Od 01.10. – 31.12. – obręb ochronny.

S-13 –rzeka Boruja od 50 m poniżej wypływu z j. Niezabyszewskie do jej ujścia do rz. Bytowa z dopływami: – na całej długości dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12.         

S-14 – rzeka Kamienica od źródeł do jej ujścia do rzeki Słupia oraz wody rz. Kamionka od 50 m poniżej wypływu z j. Duże do ujścia do rz. Kamienica wraz w dopływami – na całej jej długości – dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12.       

S-15- rzeka Czernica nr 1 od źródeł do ujścia do rzeki Gwdy wraz z dopływami i wodami starorzeczy: – na całej długości wraz z dopływami dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12. W m. Czarne na odcinku od mostu przy ul. Młyńskiej do mostu przy ul. Południowej – odcinek „No kill”.

Na terenie rezerwatu przyrody „Dolina Gwdy” – zakaz wędkowania.

S-16- rzeka Brda nr 2 z wodami jej dopływów od 50 m poniżej wypływu z j. Pietrzykowskie Duże do mostu drogowego na trasie Przechlewo – Rzeczenica z wyłączeniem rezerwatu „Przytoń” – dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12.

– odcinek rzeki w granicach rezerwatu „Przytoń” wyłączony z wędkowania.

S-17 – rzeka Wieprza nr  3 od ujścia cieku Struga Kramarzyńska poniżej jeziora Wałdowskie Wielkie do korony zapory w m. Kępice z wyłączeniem odcinków od granicy cofki zalewu w Kępicach ul. Kępka do korony zapory w Kępce, i od mostu drogowego Kępice – Słupsk do jazu elektrowni przy ul. 1 Maja, zakaz zabijania i zabierania lipienia na całej długości rzeki Wieprzy:

– od ujścia rzeki Struga Kramarzyńska do oznaczonej granicy cofki zalewu elektrowni w Kępicach- Kępce dozwolone metody spinningowa  i muchowa. Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12.                                                                                                                                                                                         

– od elektrowni w Kępce do mostu drogowego Kępice – Słupsk – dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania  od 01.09. do 31.12.                   

S-18 – rzeka Studnica – od mostu drogowego Miastko – Bytów w Miastku do ujścia do rzeki Wieprzy, zakaz zabijania i zabierania lipienia na całej długości rzeki Studnicy:  dozwolone metody spinningowa i muchowa, zakaz spinningowania od  01.09. do 31.12.

S-19- rzeka Pokrzywna – od 50 m od wypływu z jeziora Łubno (Graniczne) do ujścia do rzeki Wieprzy, zakaz zabijania i zabierania lipienia na całej długości rzeki Pokrzywnej: dozwolone metody spinningowa i muchowa, zakaz spinningowania od  01.09. do 31.12. Pozostałe dopływy rzeki Wieprzy – dozwolone metody spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania od  01.09. do 31.12.