ROZSTRZYGNIĘCIE WYBORU OFERTY CENOWEJ NA DOSTAWĘ ZESTAWU ŁODZIOWEGO NR 1