Zaproszenie do składania ofert – Stół ze sali nierdzewnej