Okręgowy Kapitanat Sportu

 

 

Zmiany ZOSW na 2020 rok
Nadanie klas sportowych drugiej i trzeciej przez OKS na rok 2020

 

Okręgowy Kapitanat Sportowy

Koordynatorem pracy Okręgowego Kapitanatu Sportowego jest wiceprezes ds. sportu ZO PZW w Słupsku. Pracą OKS kieruje kapitan sportowy. W posiedzeniach OKS-u bierze udział przewodniczący Kolegium Sędziowskiego.

Do podstawowych zadań OKS należy:

 • ustalanie kalendarza imprez i przedstawianie ZO do akceptacji;
 • organizowanie i propagowanie wędkarstwa wśród młodzieży,
 • organizowanie wędkarskiego sportu wyczynowego,
 • kierowanie bezpośrednio organizowaniem imprez sportowych i rekreacyjnych w ramach kalendarza imprez,
 • koordynacja pracy Kolegium Sędziowskiego,
 • przeprowadzenie szkolenia sędziów wędkarskich oraz organizowanie egzaminów na poszczególne klasy,
 • przeprowadzenie klasyfikacji na najlepszego zawodnika Okręgu,
 • typowaniu zawodników do udziału w imprezach krajowych i międzyokręgowych.
 • występowanie do GKS o nadanie zawodnikom klas sportowych: mistrzowskiej i pierwszej, oraz nadawanie klasy drugiej i trzeciej.

 

Skład: 

 1. Szymański Stanisław – Przewodniczący
 2. Markiewicz Mirosław
 3. Kondrat Grzegorz
 4. Janowski Józef
 5. Duszkiewicz Andrzej
 6. Wolniewicz Tomasz
 7. Ścibisz Mirosław

 

Pliki do pobrania:
Sprawozdanie z działalności sportowej ZO PZW w Słupsku w 2018 roku

Uchwała nr 96 załącznik – Informacja OKS na 2019 rok