Okręgowa Komisja ds. Młodzieży

Celem Strategicznym działania Komisji jest tworzenie warunków do stałego dopływu młodzieży do kół PZW naszego okręgu.

Powyższy cel może być zrealizowany poprzez powiększenie liczebności członków uczestników PZW w kołach. Wysiłki komisji zmierzają do:

 • promowania i upowszechniania ekologii, wędkarstwa i sportu wędkarskiego wśród dzieci i młodzieży na terenie działania okręgu,
 • propagowania proekologicznego trybu życia, uczenia szacunku do przyrody
  i otaczającego nas świata,
 • wpajania u dzieci i młodzieży nawyków dbałości o zdrowe środowisko naturalne,
 • pozyskiwanie środków finansowych od samorządów, sponsorów, na częściowe pokrycie kosztów zadań związanych z pracą wśród dzieci i młodzieży, a także wnioskowanie o środki w budżecie ZO na działalność młodzieżową.

Osiągniecie tych celów jest możliwe poprzez:

 1. Tworzenie szkółek wędkarskich stałych lub okresowych.
 2. Organizację wspólnych akcji ze szkołami z okazji „Tygodnia Czystości Wód”, „Sprzątania Świata” na terenie swojego działania.
 3. Organizowanie festynów wędkarskich dla dzieci i młodzieży z okazji „Dnia Dziecka” i nie tylko, bez względu na przynależność do PZW.
 4. Nawiązywanie współpracy ze szkołami i wspólne akcje ekologiczno-wędkarskie.
 5. Wprowadzenie do praktyki organizacyjnej Kół „Dnia Wędkarza”.
 6. Tworzenie młodzieżowych kół zainteresowań wędkarskich:
  • Program realizowany w formie zajęć pozalekcyjnych prowadzony i realizowany głównie przez nauczycieli.
  • Organizowanie prelekcji, zapoznawanie młodzieży szkolnej z wiedzą z zakresu prawa dotyczącego wędkarstwa i ochrony środowiska, życia ryb, etyki i ochrony wód.
  • Zapraszanie do udziału w konkursach rysunkowych,
 1. Organizowanie młodzieżowych szkółek wędkarskich, zawodów, festynów, obozów,
  konkursów dla młodzieży.
 2. Organizowanie kursów na stopień instruktora szkolenia młodzieży

 

Skład: 

 1. Myszka Marek – Przewodniczący
 2. Markiewicz Mirosław
 3. Kuczyński Adam
 4. Dziemiańczyk Karol
 5. Szymański Stanisław
 6. Drzewiecki Ryszard
 7. Lubieński Jerzy
 8. Wróż Jerzy