Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Jeleń poprzez budowę pomostu