Okręgowa Komisja Finansowo – Ekonomiczna.

 

Koordynatorem pracy Okręgowej Komisji Finansowo – Ekonomicznej jest Skarbnik ZO.

Do podstawowych zadań Komisji należy:

 1. Podejmowanie działań służących prawidłowemu obiegowi gotówki – aktualizacja instrukcji obiegu dokumentów.
 2. Nadzór nad prawidłowym obiegiem środków finansowych pomiędzy Okręgiem a Kołami PZW.
 3. Nadzór nad obsługą finansowo – księgową Okręgu i Kół PZW.
 4. Nadzór nad terminowym przekazywaniem przez Koła PZW dokumentacji finansowej.
 5. Podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową.
 6. Nadzór nad prawidłowym zarządzaniem majątkiem Okręgu PZW.
 7. Przygotowywanie założeń do preliminarza budżetowego Kół PZW.
 8. Analiza prawidłowości i terminowości sporządzania preliminarza budżetowego Kół i Okręgu PZW.

 

Skład:

 1. Adam Kuczyński – Przewodniczący Komisji
 2. Bronisław Szablewski
 3. Jerzy Wróż
 4. Stanisław Rutkowski
 5. Główna księgowa biura – Katarzyna Siemaszko