WYKAZ ZAWARTYCH POROZUMIEŃ NA 2024 R.

 

 1. Okręg Nadnotecki PZW w Pile – członkowie po wniesieniu pełnej składki na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu składki na ochronę i zagospodarowanie wód ulgowej:
  1. członkowie Okręgu PZW w Pile wnoszą składkę
   – pełną (nizinną i górską) – 65 zł i otrzymują zezwolenie wystawione przez Okręg PZW w Słupsku
  2. członkowie Okręgu PZW w Słupsku wnoszą składkę
   – otrzymują zezwolenie wystawione przez Okręg PZW w Pile bez dodatkowych opłat.
 1. Okręg PZW w Zielonej Górze – członkowie po wniesieniu składki na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu składki na ochronę i zagospodarowanie wód ulgowej:
  1. członkowie Okręgu PZW w Zielonej Górze wnoszą składkę
   pełną (nizinną i górską) – 155 zł
   pełną (nizinną i górską) odznaczeniu złotą odznaką z wieńcami – 80 zł
   niepełną (nizinną) – 145 zł
   niepełną (nizinną) odznaczeniu złotą odznaką z wieńcami – 75 zł
  2. członkowie Okręgu PZW w Słupsku wnoszą składkę
   z brzegu i ze środków pływających – 160 zł
   z brzegu – 125 zł
   odznaczeni złotą odznaką z wieńcami – 20 zł.
 2. Okręg PZW w Piotrkowie Trybunalskim – członkowie po wniesieniu składki na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu składki na ochronę i zagospodarowanie wód ulgowej:
  1. członkowie Okręgu PZW w Piotrkowie Trybunalskim wnoszą składkę
   • pełną (nizinną i górską) – 155 zł
  2. członkowie Okręgu PZW w Słupsku wnoszą składkę
   • Uzupełniającą w wysokości – 130,- zł. Składka upoważnia do połowu na wodach górskich i nizinnych z brzegu lub ze środka pływającego na dopuszczonych do takiego połowu wodach, z wyłączeniem stosowania do połowów metody trollingowej.
   • Uzupełniającą – 100,- zł. Składka upoważnia do stosowania w połowach metody trollingowej.
 3. Panem Marcinem PELOWSKIM – dzierżawcą obwodu rybackiego Słupia Nr 6 – dzierżawca zwolni z opłat za wędkowanie członków PZW Okręgu Słupskiego w roku 2024, w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku, którzy opłacili składkę całoroczną pełną na wędkowanie na wodach ZO PZW Słupsk.Na wodach obwodu rybackiego Słupia nr 6 obowiązuje regulamin oraz zasady wędkowania tak jak na wodach ogólnodostępnych PZW Okręgu Słupskiego poza niżej wymienionymi gatunkami ryb dla których użytkownik ustalił wymiary ochronne i limity dobowe:
  • płoć – wymiar ochronny do 15 cm, limit dobowy do 3 kg,
  • okoń – wymiar ochronny do 20 cm, limit dobowy do 10 szt.