Okręgowa Komisja ds. Zarybień i Zagospodarowania Wód

 

Gospodarka Rybacko – Wędkarska to zespół przedsięwzięć i zabiegów zmierzających do naturalnego wykorzystania możliwości produkcyjnych wód.

Ustawa o rybactwie śródlądowym w art. 6 określa:

 1. Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim jest obowiązany prowadzić racjonalną
  gospodarkę rybacką.
 2. Racjonalna gospodarka rybacka polega na wykorzystaniu możliwości produkcyjnych wód zmierzając jednocześnie do poprawy jakości środowiska i jego zasobów, zgodnie
  z operatem rybackim określającym zasady tej gospodarki.

Oznacza to, że kierunki racjonalnej gospodarki rybackiej muszą być skierowane na wspomaganie środowiska (biomanipulację), co oznacza popieranie jednych i eliminowanie innych gatunków ryb

Do podstawowych zadań komisji należy prowadzenie zintegrowanych działań na trzech kierunkach:

 • ochronę ekosystemów wodnych, obejmująca przeciwdziałanie  zanieczyszczeniom,
 • eksploatację wód, obejmującą m.in. połowy wędkarskie, odłowy selekcyjne, odłowy kontrolne,
 • zarybienia, ukierunkowane na wyrównywanie strat powstałych wskutek  nadmiernej eksploatacji wędkarskiej, oraz lepszego wykorzystania naturalnej produktywności wód.
 • Opiniowanie i przyznawania wód pod opiekę kołom i SSR

Realizacja powyższych zadań wymaga ścisłej współpracy w ramach Zespołu Zarybieniowego Wód  i w szczególności polega na:

 • określaniu profilu i okresu zarybień,
 • ustalaniu gatunku rybi ilości materiału zarybieniowego,
 • nadzór nad pozyskiwaniem tarlaków i współpracą z hodowcami,
 • nadzór w zakresie opracowywania operatów rybackich na rzeki i jeziora,
 • sporządzaniu corocznych  planów zarybienia wód naszego Okręgu,
 • określeniu zasad amatorskiego połowu ryb w rzekach i jeziorach,
 • współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi w regionie i w kraju,
 • współpracy z innymi podmiotami uprawnionymi do rybactwa lub Spółkami Rybackimi w zakresie jednolitych zasad amatorskiego połowu ryb.

 

 

Skład: 

 1. Karol Dziemiańczyk- Przewodniczący Komisji
 2. Rejon Bytów – Tomasz Krauze
 3. Rejon Człuchów – Mateusz Gregorczyk
 4. Rejon Lębork – Bronisław Szablewski
 5. Rejon m. Słupsk – Leszek Sosnowski
 6. Rejon pow. Słupsk – Krzysztof Dwulit
 7. Ichtiolog – Wojciech Sobiegraj