Władze Okręgu PZW Słupsk

WYKAZ CZŁONKÓW ZARZĄDU OKRĘGU PZW w SŁUPSKU

wybranych na XII Okręgowym  Zjeździe Delegatów PZW w dniu 10 czerwca 2017r. ze zmianami po Nadzwyczajnym Okręgowym Zjeździe Delegatów w dniu 09.12.2017r.

 

Lp. Nazwisko i imię Koło Pełniona funkcja
1. ARDZIJEWSKI  Zdzisław „Karaś” Miastko Prezes ZO
2. DUSZKIEWICZ Andrzej „Lipień” Czarna Dąbrówka Wiceprezes ZO ds. organizacyjnych
3. DZIEMIAŃCZYK Karol Człuchów Wiceprezes ZO ds. zarybień i zagospodarowania wód
4. JANOWSKI Józef Kępice Wiceprezes ZO ds. ochrony wód
5. MYSZKA Marek Człuchów Wiceprezes ZO ds. młodzieży
6. SZYMAŃSKI Stanisław „Kolejarz” Słupsk Wiceprezes ZO ds. sportu
7. KONDRAT  Grzegorz „Wędkarz” Słupsk Sekretarz ZO
8. KUCZYŃSKI  Adam Potęgowo Skarbnik ZO
9. SZCZEPAŃSKI  Marek Dębnica Kaszubska Rzecznik dyscyplinarny ZO
10. CZAPIEWSKI  Tomasz Kępice Członek ZO
11. DRZEWIECKI Ryszard Koczała Członek ZO
12. MARKIEWICZ Mirosław „Słupia” Słupsk Członek ZO
13. RYBAK Wojciech Przechlewo Członek ZO
14. SOSNOWSKI Leszek „Kolejarz” Słupsk Członek ZO
15. SZABLEWSKI Bronisław „Miasto” Lębork Członek ZO
16. WALKOWIAK Jan Sławno Członek ZO
17. WRÓŻ Jerzy Czarne Członek ZO

 

 

WYKAZ CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ PZW w SŁUPSKU

wybranych na XII Okręgowym  Zjeździe Delegatów PZW w dniu 10 czerwca 2017r

 

Lp. Nazwisko i imię Koło Pełniona funkcja
1. ZABŁOCKI  Marian „Karaś” Miastko Przewodniczący OKR
2. SZPILEWSKI  Marian Siemirowice Z-ca Przewodniczącego OKR
3. KAPUSTA Robert „Przyjezierze” Słupsk Sekretarz OKR
4. CZYŻEWSKI Ryszard Sławno Członek OKR
5. GOSPODAREK Andrzej Konarzyny Członek OKR

 

 

WYKAZ CZŁONKÓW OKRĘGOWEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO PZW w SŁUPSKU

wybranych na XII Okręgowym  Zjeździe Delegatów PZW w dniu 10 czerwca 2017r.

 

Lp. Nazwisko i imię Koło Pełniona funkcja
1. LUBIEŃSKI Jerzy „Karaś” Miastko Przewodniczący OSK
2. PAWIŃSKI Jacek „Przyjezierze” Słupsk Z-ca Przewodniczącego OSK
3. WOJCECH Zygmunt „Miasto” Słupsk Sekretarz OSK
4. CHEREK Eugeniusz „Miasto” Lębork Członek OSK
5. DĄBSKI Radomir Dębnica Kaszubska Członek OSK
6. GRABOWSKI Miłosz „SCANIA” Słupsk Członek OSK
7. POLEJOWSKI Michał „Cech” Lębork Członek OSK