Modernizacja stanicy wędkarskiej Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego Koła Karaś w Miastku