Zaproszenie do składania ofert na samochód specjalistyczny