Okręgowa Komisja ds. Ochrony Wód

Koordynatorem pracy Okręgowej Komisji Ochrony Wód jest wiceprezes ds. ochrony wód.

Do podstawowych zadań Komisji należy:

 1. Określanie zadań dla SSR w Kołach i Powiatach,
 2. Współpraca z Komendantami Powiatowymi SSR w starostwach przy organizacji działań grup SSR ze Strażą Graniczną, Państwową Strażą Rybacką, Strażą Łowiecką i Strażami Miejskimi lub Gminnymi.
 3. Weryfikacja strażników i ocena rezultatów ich pracy.
 4. ochronę ekosystemów wodnych, obejmująca przeciwdziałanie kłusownictwu oraz innemu szkodnictwu wodnemu,
 5. Ocena pracy SSR w kołach i wnioskowanie w sprawach ich finansowania.
 6. Prowadzenie szkoleń i weryfikacja strażników.

 

Skład:

 1. Tomasz Jakubowiak – Przewodniczący Komisji
 2. Krzysztof Dwulit
 3. Adam Salomoński
 4. Szymon Klasa
 5. Andrzej Chościłowicz

 

Pliki do pobrania:
Sprawozdanie SSR za 2018