Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb prowadzenia w ramach restytucji cennych przyrodniczo gatunków ryb słodkowodnych w wodach będących w użytkowaniu Zarządu Okręgu PZW w Słupsku