Wysokość składki członkowskiej w 2018r.

Załącznik Nr 1
do uchwały nr 8/XI/2017 Prezydium ZG PZW
z dnia  4 listopada 2017 r.

 

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W  2018 r.

 

Lp. Treść

Wysokość kwotowa w złotych

1. Składka członkowska   86,- 
2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4)  kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

  43,-
3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

22,-
4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

0÷25,-

5. Legitymacja członkowska 5,-

 

Uwaga:

  1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
  2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW.

 

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2018 r.

  1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
  2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
  3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
  4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.
  5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
  6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
  7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

 

 

TABELA SKŁADEK NA OCHRONĘ I  ZAGOSPODAROWANIE WÓD SŁUPSKIEGO OKRĘGU  PZW  na 2018 rok

 

Lp. Rodzaj  składki [ zł ]
I.  składka niepełna (wody nizinne)   –   członkowie PZW
  1. – Podstawowa 155
  2. – Ulgowa – odznaczeni złotą odznaką z wieńcami,  osoby – od  70 roku  życia (75% zniżki) 43
  3. – Ulgowa – odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW, mężczyźni od   65 roku życia, kobiety  od 60 roku życia,  studenci w szkołach dziennych do lat 24 (50% zniżki) 80
  4. – Ulgowa – renciści i emeryci w wieku do 65 lat mężczyźni i do 60 lat kobiety, osoby na zasiłku przedemerytalnym do 65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety (25% zniżki) 118
  5. – Ulgowa – młodzież szkolna do lat 19 -szkół dziennych 25
  6. – członek uczestnik  do lat 16 – szkół dziennych 10
  7. – 1 dzień – członek PZW 15
  8. – 3 dni  – członek  PZW 30
  9. – 7 dni – członek  PZW 35
10. – 14 dni – członek PZW 50
11. –  1 jezioro -roczna- dla członków PZW Okręgu Słupskiego 65
12 –  1 jezioro – roczna dla członków PZW z pozostałych Okręgów 85
I a. opłata niepełna (wody nizinne)   –  niezrzeszeni w PZW i cudzoziemcy*  
13. – 1 dzień 25**
14. – 3 dni 50**
15. – 7 dni 62**
16. – 14 dni 86**
17. – roczna 369**
II. składka pełna (wody nizinne i górskie) – członkowie PZW
18. –  Podstawowa 180
19. –  Ulgowa – odznaczeni złotą odznaką z wieńcami ,  osoby – od  70 roku  życia (75% zniżki) 49
20. –  Ulgowa – odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW, mężczyźni od  65 roku życia, kobiety od  60 roku życia, uczniowie i studenci w szkołach dziennych do lat 24 (50% zniżki) 93
  21 –  Ulgowa – renciści i emeryci w wieku do 65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety, osoby na zasiłku przedemerytalnym w wieku do 65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety (25% zniżki) 136
22. – członek uczestnik 37
23. – 1 dzień – członek PZW 30
24. – 3 dni    –  członek PZW 75
25. – 7 dni    –  członek PZW 90
 
26. – górska ulgowa dla SSR /za minimum 20 akcji w roku poprzednim/ 25
27. – składka uzupełniająca do składki niepełnej – normalna 25
28. – składka uzupełniająca do  składki niepełnej – ulgowa poz. 4 18
29. – składka uzupełniająca do  składki niepełnej – ulgowa poz. 3 13
30. – składka uzupełniająca do  składki niepełnej – ulgowa poz. 2 6
II a. opłata pełna (wody nizinne i górskie)  –  niezrzeszeni w PZW i cudzoziemcy*
32. – roczna 492**
33. – 1 dzień 50**
34. – 3 dni 100**
35. – 7 dni 150**

** oplata zawiera  podatek VAT w wysokości  23%
zwolnieni ze składki okręgowej są   :    -honorowi członkowie  PZW
Załącznik nr 1 do Uchwały ZO PZW w Słupsku Nr 14 z dnia 28 października 2017r.