WYKAZ ZAWARTYCH POROZUMIEŃ NA 2023 R.

 

 1. Okręg Nadnotecki PZW w Pile – członkowie po wniesieniu pełnej składki na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu składki na ochronę i zagospodarowanie wód ulgowej:
  1. członkowie Okręgu PZW w Pile wnoszą składkę
   – pełną (nizinną i górską) – 55 zł i otrzymują zezwolenie wystawione przez Okręg PZW w Słupsku
  2. członkowie Okręgu PZW w Słupsku wnoszą składkę
   – otrzymują zezwolenie wystawione przez Okręg PZW w Pile bez dodatkowych opłat.
 2. Panem Marcinem PELOWSKIM – dzierżawcą obwodu rybackiego Słupia Nr 6 – dzierżawca zwolni z opłat za wędkowanie członków PZW Okręgu Słupskiego w latach 2022 – 2023, w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku, którzy opłacili składkę całoroczną pełną na wędkowanie na wodach ZO PZW Słupsk. 

   

  Na wodach obwodu rybackiego Słupia nr 6 obowiązuje regulamin oraz zasady wędkowania tak jak na wodach ogólnodostępnych PZW Okręgu Słupskiego poza niżej wymienionymi gatunkami ryb dla których użytkownik ustalił wymiary ochronne i limity dobowe:
  – płoć – wymiar ochronny do 15 cm, limit dobowy do 3 kg
  – okoń – wymiar ochronny do 20 cm, limit dobowy do 10 szt.