Nadzwyczajne walne zgromadzenie wyborcze członków koła PZW „Łączność” w Słupsku