II otwarte, ogólnopolskie spotkanie na bałtyckiej plaży