Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, iż odszedł od nas Prof. dr hab. Ryszard Bartel