WYKAZ ZAWARTYCH POROZUMIEŃ NA 2022 R.

 

 

 1. Okręg PZW w Szczecinie – członkowie po wniesieniu składki na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu składki na ochronę i zagospodarowanie wód ulgowej:
  1. członkowie Okręgu PZW w Szczecinie wnoszą składkę
   1. pełną (nizinną i górską) – 130 zł.
   2. niepełną (nizinną) – 113 zł.
   3. pełną (nizinną i górską) odznaczeni złotą odznaką z wieńcami – 68 zł.
   4. niepełną (nizinną) odznaczeni złotą odznaką z wieńcami – 59 zł.
  2. członkowie Okręgu PZW w Słupsku wnoszą składkę
   1. niepełną (wody nizinne – na dwie wędki lub spinning z brzegu) – 75 zł.
   2. niepełną (wody górskie i nizinne – na dwie wędki lub spinning z brzegu) – 93 zł.
   3. pełna – odznaczeni złotą odznaką z wieńcami (wody górskie i nizinne – na dwie wędki lub spinning + łódź i trolling) 20 zł.

    Na wędkowanie z łodzi i metodą trollingową w Okręgu PZW Szczecin wymagane są odrębne zezwolenia składki uzupełniające według stawek zawartych w tabeli składek okręgowych na 2021 rok (łódź: 60,00 zł: trolling: 120,00 zł).

 

 1. Okręg Nadnotecki PZW w Pile – członkowie po wniesieniu składki na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu składki na ochronę i zagospodarowanie wód ulgowej:
  1. członkowie Okręgu PZW w Pile wnoszą składkę
   – pełną (nizinną i górską) – 55 zł i otrzymują zezwolenie wystawione przez Okręg PZW w Słupsku
  2. członkowie Okręgu PZW w Słupsku wnoszą składkę
   – otrzymują zezwolenie wystawione przez Okręg PZW w Pile bez dodatkowych opłat.

 

 1. Panem Marcinem PELOWSKIM – dzierżawcą obwodu rybackiego Słupia Nr 6 – dzierżawca zwolni z opłat za wędkowanie członków PZW Okręgu Słupskiego w latach 2022 – 2023, w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku, którzy opłacili składkę całoroczną pełną na wędkowanie na wodach ZO PZW Słupsk.

  Na wodach obwodu rybackiego Słupia nr 6 obowiązuje regulamin oraz zasady wędkowania tak jak na wodach ogólnodostępnych PZW Okręgu Słupskiego poza niżej wymienionymi gatunkami ryb dla których użytkownik ustalił wymiary ochronne i limity dobowe:
  – płoć – wymiar ochronny do 15 cm, limit dobowy do 3 kg
  – okoń – wymiar ochronny do 20 cm, limit dobowy do 10 szt.