PZW Słupsk
Menu
XXII EFFC
ZEZWOLENIA     IT
O C H R O N A   W Ó D
Aktualności
ZAKAZ POLOWU RYB
Sport
Rekordy
Kampanie
Przepisy PZW
Poczta
Słońce w Słupsku
Dziś jest: 11.12.2017

wschód: 07:00
zachód: 14:29
Licznik odwiedzin
1531438
Składki - 2012r.
PZW Słupsk - Opłaty 2010

TABELA SKŁADEK NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD SŁUPSKIEGO OKRĘGU PZW na 2012 rok

 

Lp.

Rodzaj składki

I. WODY NIZINNE - członkowie PZW

1

- Normalna

125,00

2

- Ulgowa - renciści i emeryci w wieku do 65 lat mężczyźni i do 60 lat kobiety, osoby na zasiłku przedemerytalnym do 65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety, bezrobotni z prawem do zasiłku

95,00

3

- Ulgowa - odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW, mężczyźni powyżej 65 lat, kobiety powyżej 60 lat, uczniowie i studenci w szkołach dziennych do lat 26,bezrobotni bez prawa do zasiłku

65,00

4

- Ulgowa - odznaczeni złotą odznaką z wieńcami

35,00

5

- członek uczestnik

30,00

6

- 2 miesiące (wakacyjna) – młodzież szkolna i studenci

20,00

7

- 1 jezioro - roczna

50,00

8

- 1 dzień

20,00

9

- 3 dni

25,00

10

- 7 dni członek PZW

30,00

11

- 14 dni członek PZW

40,00

I a. WODY NIZINNE - niezrzeszeni w PZW i cudzoziemcy*

12

- roczna - okręgowa

431,00

13

- 14 dni - okręgowa

86,00

14

- 1 dzień

37,00

15

- 3 dni

50,00

16

- 7 dni

62,00

II. WODY „GÓRSKIE” ( Kraina pstrąga i lipienia) - członkowie PZW

18

- Normalna

150,00

19

- Ulgowa - renciści i emeryci w wieku do 65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety, osoby na zasiłku przedemerytalnym w wieku do 65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety, bezrobotni z prawem do zasiłku

114,00

20

- Ulgowa - odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW, mężczyźni .powyżej 65 lat, kobiety powyżej 60 lat, uczniowie i studenci w szkołach dziennych do lat 26, bezrobotni bez prawa do zasiłku

78,00

21

- Ulgowa - odznaczeni złotą odznaką z wieńcami

42,00

22

- członek uczestnik

35,00

23

- 1 dzień

30,00

24

- 3 dni

75,00

25

- 7 dni

90,00

26

- 2 miesiące (wakacyjna) – młodzież szkolna i studenci

30,00

27

- górska ulgowa dla SSR

25,00

28

- składka uzupełniająca do wód górskich normalna

25,00

29

- składka uzupełniająca do wód górskich - ulgowa poz. 2

19,00

30

- składka uzupełniająca do wód górskich - ulgowa poz. 3

13,00

31

- składka uzupełniająca do wód górskich - ulgowa poz. 4

7,00

32

- składka uzupełniająca do wód górskich członek uczestnik

5,00

33

- 1 dzień opłacana nad wodą (dotyczy także wód nizinnych)

150,00

II a. WODY „GÓRSKIE” (Kraina pstrąga i lipienia) - niezrzeszeni w PZW i cudzoziemcy*

34

- roczna

555,00

35

- 1 dzień

93,00

36

- 3 dni

185,00

37

- 7 dni

220,00

 

Uwaga: składka na wody górskie uprawnia do wędkowania na wodach nizinnych.

W  składkach okręgowych zawarty jest wydzielony Fundusz Ochrony Wód (FOW) w kwocie 5 zł.

* Do składek doliczany został podatek VAT wynikający ze znowelizowanej ustawy „O rybactwie śródlądowym” z dnia 18.04.1985 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz ustawy  „O podatku od towarów i usług”. 

 

Wpisowe:

  • członek PZW 25,00,-
  • członek uczestnik 12,00,-

Legitymacja członkowska 5,00,-

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 109 ZG PZW z dnia 1 października 2011 r.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2012 r.

Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1

Składka członkowska

64,00,-

2

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,

4) kobiety po ukończeniu 60 roku Życia

32,00,-

3

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

16,00,-

4

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,00,-

12,00,-

5

Legitymacja członkowska

5,00,-

Uwaga:

1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

 

 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 109 ZG PZW z dnia 1 października 2011 r.

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2012 R.

  1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka PZW.
  2. Składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
  3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
  4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
  5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
  6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

 

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony
Copyright © 2006 - 2017 ZO PZW Słupsk - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści bez zgody ZO PZW Słupsk zabronione.