Wybór oferty na zagospodarowanie terenu i budowę pomostu – jez. Jeleń.