Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, iż odszedł od nas Kol. Edward Braksator