Zniesienie ograniczeń przez Rząd od 20 kwietnia 2020r.