Ograniczenia w swobodnym poruszaniu się 1-11 kwietnia 2020