Wstrzymanie wydawania zezwoleń dla wędkarzy spoza Okręgu PZW w Słupsku w ramach porozumienia międzyokręgowego Strefa I