Informacja – ograniczenia w swobodnym poruszaniu się