Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW Słupsk „Miasto”