Zapraszamy na sobotnie zarybienia narybkiem i wylęgiem troci dorzecza Słupi